Mechanisatie

Mechanisatie in de landbouw betekent verlichting van arbeid, verhoging van de productie en verbetering van de kwaliteit van het geoogste product. Dat kan op tal van manieren. De laatste jaren is precisielandbouw in opkomst waarbij met gebruik van gps, sensoren en computers op landbouwvoertuigen planten of dieren de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om optimalisatie van onkruidbestrijding en bemesting.

Precisielandbouw. - Foto: Bert Jansen
Precisielandbouw. - Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Alle Onderzoeken