Variabel doseren met Sensispray-spuittechniek werkt

Volledig onderzoeksrapport

Variabel doseren met Sensispray-spuittechniek werkt

Veldspuit met Sensispray
Veldspuit met Sensispray. - Foto: Hans Prinsen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: n.v.t.

Periode: 2011

Gefinancierd door: Programma Precisielandbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

In dit onderzoek is het prototype van Sensispray-spuittechniek getest bij variabel spuiten. In de phytophthorabespuiting werd 20% bespaard met gelijke bescherming en gelijke opbrengsten. Bij de bespuiting met CCC in tarwe werd 25% bespaard met het elfde resultaat als een praktijkbespuiting.

Conclusies

  • Sensispray is een techniek om variabel spuitmiddel te doseren, gebaseerd op de groenheid van het gewas gemeten met een Greenseeker sensor op de spuit.
  • Bespuiting met Sensispray in aardappelen tegen phytophthora gaf een besparing van 21%, de effectiviteit was goed en het eindresultaat was gelijk aan de praktijktoepassing.
  • Bespuiting met de Sensispray in tarwe met CCC gaf een besparing van 25%, de effectiviteit was goed en het eindresultaat was gelijk aan de praktijktoepassing.
  • Bij de proef met loofdoding werd zelfs een besparing van 49% behaald, met een eindresultaat gelijk aan de praktijktoepassing.
  • De toepassing van bladbemesting kwam niet uit de verf doordat de bespuiting niet op juiste moment is uitgevoerd.

Samenvatting

Sensispray is een spuittechniek ontwikkeld door Homburg en was op het moment van de proef nog in een conceptstadium. Sensispray koppelt Greenseekersensoren aan variabel doseren per sectie van een spuitboom. Het variabel doseren gebeurt met het Vario Select-doppensysteem, waarmee variabel en pleksgewijs kan worden gedoseerd.

 

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Gewasbescherming

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen