Besparing van 20% met variabel loofdoden

Volledig onderzoeksrapport

Besparing van 20% met variabel loofdoden

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Diverse locaties in Nederland

Periode: van 2018 tot 2021

Gefinancierd door: Ministerie LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Niet bekend

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Met variabel loofdoden bespaar je zo’n 20% op loofdoodmiddelen; met de kosten eraf zo’n  €20 per hectare. Hoeveel je bespaart, hangt af van de prijs van het loofdoodmiddel, de variatie binnen je perceel en de technologie die je gebruikt. Dit ondervonden deelnemers van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) tussen 2018 en 2021.

Conclusies

  • Variabel loofdoden levert een middelenbesparing op van 20 tot 35%.
  • Met de kosten eraf is dat zo’n  €20  per hectare.
  • De techniek is eenvoudig toe te passen.
  • Variabel loofdoden met Quicklight lijkt even effectief als volvelds.
  • Besparingen zijn het grootst bij percelen met verschillen in afsterving.

Samenvatting

De deelnemers begonnen met Reglone en experimenteerden in de laatste twee jaar met Quickdown en Spotlight.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Loofdoding

author_image

Auteur

Eva de Jonge