Over Crkls

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Zo werkt Crkls

Resultaten uit onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en beoordeeld op o.a. relevantie en betrouwbaarheid en uniform gepubliceerd in heldere taal.

Scan & selectie
Bestaande en nieuwe onderzoeken
worden gescand op relevantie voor de
boerenpraktijk

Bewerking & vertaling
Onderzoekrapporten worden door de
Crkls-redactie bewerkt en vertaald in een
uniform Crkls-artikel.

Crkls voor de boer
Elk Crkls-artikel krijgt o.a. de belangrijkste
conclusies, een samenvatting, een
betrouwbaarheidsoordeel en wordt gelinkt
aan thema’s, tags en impactscores.

Impactscores
Impactscores zijn 11 belangrijke instrumenten* waarmee ondernemers kunnen sturen om hun agrarische bedrijven toekomstbestendiger te maken. Bijvoorbeeld het effect op het gebruik van kunstmest.

Hét kennisplatform
voor de boer

Zo is Crkls ontstaan

De transformatie naar uniforme, overzichtelijke en compacte onderzoeksresultaten op een centrale plek. Maar ook op weg naar meer transparantie en vertrouwen in landbouwkundig onderzoek en waar agrarische ondernemers meer invloed krijgen op praktijkonderzoek.

Tot 2022

Afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek enorm versplinterd. Daarnaast neemt het vertrouwen in onderzoek af en sluit onderzoek soms slecht aan op de urgente problemen waar boeren mee worstelen in de praktijk.

De aanpak

De initiatiefnemers van een nieuw kennisplatform willen het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor agrarische ondernemers op één plek.

Eenvoud & gemak

De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeeld op betrouwbaarheid en verwerkt in uniforme, compacte artikelen geschreven in heldere taal.

2022: Crkls

Misset Uitgeverij lanceert samen met BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet een nieuw kennisplatform: Crkls.

Crkls

Het kennisplatform voor de agrarische ondernemer.

Het streven van Crkls

Crkls blijft zich samen met de gebruikers ontwikkelen om
doorstroom en kwaliteit van kennis te verbeteren.
Zo wil Crkls agrarische ondernemers via het
kennisplatform de mogelijkheid bieden om zelf een
oordeel te kunnen geven over hoe nuttig een onderzoek
is voor hun sector en hen meer invloed geven op waar
onderzoek naar gedaan moet worden.

Crkls bundelt, bewerkt en beoordeelt