NPPL-deelnemers besparen 77% op herbicide met variabel spuiten

Volledig onderzoeksrapport

NPPL-deelnemers besparen 77% op herbicide met variabel spuiten

bestrijden van ridderzuring
Bestrijden van ridderzuring - Foto: Galama Media

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Verspreid over Nederland

Periode: van 2019 tot 2020

Gefinancierd door: NPPL/Ministerie van LNV

Status onderzoek: Lopend

Bodemsoort: -

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

De deelnemers van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) die variabel spuiten met herbicide hebben flink op gewasbeschermingsmiddelen bespaard. De gemiddelde besparing was 77%. Deelnemers en experts verwachten dat zo’n hoge besparing een positief effect heeft op het bodemleven. Ook verwachten ze een hogere opbrengst omdat er minder schade aan het gewas optreedt.

Conclusies

  • Variabel herbicide spuiten werkt, maar kost veel moeite
  • Alle telers hebben bespaard op herbiciden in verschillende gewassen, gemiddeld 77%
  • Deze besparing is beter voor het milieu dan de portemonnee: de investeringskosten zijn nog hoog
  • Wiedrobot in aardbeien geeft goed resultaat
  • Gewasherkenningsalgoritmes zijn er alleen voor de grotere gewassen.

     

Samenvatting

Vier deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw hebben ervaren dat je met variabel doseren veel op herbiciden kunt besparen. Gemiddeld gebruikten ze 77% minder in verschillende gewassen. Toch houden hoge investeringskosten veel telers nog tegen om te beginnen met variabel spuiten.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Eva de Jonge