Variabel poten: effecten op opbrengst en maatsortering vaag

Volledig onderzoeksrapport

Variabel poten: effecten op opbrengst en maatsortering vaag

Variabel poten van aardappelen.
Variabel poten van aardappelen. - Foto: Koos Groenewold

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: ALTIC

Locatie: Biddinghuizen (Fl.)

Periode: 2010

Gefinancierd door: WISKI

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Kleigrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Variabel poten lijkt geen eenduidig effect te hebben op de opbrengst en maatsortering van tafelaardappelen. Agrarisch laboratorium ALTIC deed in 2010 agronomisch onderzoek met de vier rassen Nicola, Milva, Gourmandine en Franceline. De verwachte verschillen in opbrengst en maatsortering bleven uit.

Conclusies

  • Bij Nicola leidde variëren in pootafstand niet tot significante verschillen in opbrengst of aantal knollen
  • Bij Milva leidde de ruimste pootafstand (17cm) tot een significant lagere opbrengst en knolaantal in de grootste maatsortering
  • Bij Franceline leidde ruimer poten tot een significant lager stengelaantal
  • Bij dichter poten lijkt de knolgrootte af te nemen
  • Bij ruimer poten (21 cm) nam bij Milva het aantal knollen per hectare en in maat 40-60mm licht toe. Bij 19cm was bij de opbrengst per hectare het hoogst.

Samenvatting

De rassen Milva, Gourmandine en Nicola zijn op drie afstanden gepoot in banen van vier ruggen met ieder een specifieke pootafstand. In de lengte hadden de banen een variatie in lutumgehalte van ongeveer 10%.

Bij Nicola zijn er geen significante verschillen waargenomen. De variatie in pootafstand was 24, 26 en 28 cm.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Eva de Jonge