Variabel poten aardappelen veelbelovend

Volledig onderzoeksrapport

Variabel poten aardappelen veelbelovend

Variabel poten van aardappelen
Variabel poten van aardappelen. - Foto: Koos Groenewold

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Zes locaties in Nederland

Periode: van 2018 tot 2020

Gefinancierd door: Ministerie LNV

Status onderzoek: Lopend

Bodemsoort: Klei- en zandgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Er is geen hard bewijs geleverd dat variabel poten een meeropbrengst en betere maatsortering oplevert. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Variabel poten van aardappelen is al snel winstgevend in pootaardappelen: vanaf 1% meeropbrengst of bij 2,2% betere maatsortering. Het nog niet is bewezen, maar volgens gebruikers levert variabel poten een uniformere maatsortering en een hogere opbrengst op. Vier telers van consumptieaardappelen, een zetmeelaardappelteler en een pootgoedteler gingen met variabel poten aan de slag binnen de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Conclusies

  • Variabel poten kan bij 1,09% meeropbrengst al uit (zonder verbeterde maatsortering)
  • Variabel poten kan bij 2,16% verbeterde maatsortering uit (bij gelijke opbrengst)
  • Het is nog niet aangetoond dat variabel poten meeropbrengst en verbeterde maatsortering geeft
  • Toch verwachten telers veel van variabel poten
  • Terminal software moet up-to-date zijn. Vooral bij taakkaarten met een hoge resolutie.

 

Samenvatting

Vijf telers gebruikten snarenbedpootmachines en één teler had een omgebouwde bekerpootmachine. Alle machines werkten goed.

De pootafstand bepaalden ze met bodemscans, bodempotentiekaarten of met historische opbrengst- en satellietdata. Eén teler gebruikte brandstofdata van zijn trekker tijdens het ploegen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Er is geen hard bewijs geleverd dat variabel poten een meeropbrengst en betere maatsortering oplevert. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Eva de Jonge