Akkerweb-apps ondersteunen efficiënte aardappelproductie

Volledig onderzoeksrapport

Akkerweb-apps ondersteunen efficiënte aardappelproductie

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Wageningen, Rolde en Colijnsplaat

Periode: van 1997 tot 2003

Gefinancierd door: niet bekend

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: zand- en kleigrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen.

Akkerweb biedt een platform om de verbinding tussen sensordata, adviezen en implementatie te ondersteunen. Telers kunnen data uploaden en gebruikmaken van verschillende apps, zoals voor advies over variabele loofdoding, phytophthorabestrijding en stikstofbijbemesting. Hiermee kan op loofdoodmiddelen en meststoffen worden bespaard.

Conclusies

  1. Variabele loofdoding in aardappelen levert gemiddeld 38% middelbesparing op, gelijk aan ongeveer € 30 per hectare.
  2. De phytophthora-app voorspelt infecties om op het juiste moment te kunnen spuiten. De betrouwbaarheid wordt niet onderbouwd.
  3. Advies voor stikstofbijbemesting verlaagt stikstofgift in aardappelen met gemiddeld 15% bij gelijkblijvende opbrengst.

Samenvatting

Belangrijke uitdagingen voor de inzet van precisielandbouw zijn het laten stromen van sensordata naar gegevensopslag, het combineren van gegevensbronnen en de verwerking tot adviezen, en het communiceren van deze adviezen aan werktuigen. Akkerweb probeert zoveel mogelijk van deze uitdagingen weg te nemen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen.

Tags

Aardappelen

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Fred Kool