Sensoren meten bodemvocht goed, maar verschillen sterk in opties

Volledig onderzoeksrapport

Sensoren meten bodemvocht goed, maar verschillen sterk in opties

Onderzoek naar bodemvochtsensoren.
Onderzoek naar bodemvochtsensoren. - Foto: Koos Groenewold

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Wageningen (Gld.)

Periode: 2021

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zandgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Op zandgrond in Wageningen meten acht van de tien geteste sensoren voor bodemvocht met voldoende nauwkeurigheid. De meeste van deze systemen zijn daarnaast eenvoudig in het gebruik. Wel blijkt het bepalen van het absolute bodemvocht überhaupt erg lastig. Trends worden door alle systemen vergelijkbaar weergegeven.

Conclusies

  • Sensor- en satellietsystemen zijn in staat trends in het bodemvocht behoorlijk goed te volgen
  • Het absolute niveau van bodemvocht is moeilijk te bepalen
  • De verschillen in uitrusting en prijs tussen verschillende systemen zijn erg groot.

Samenvatting

Op twee percelen met aardappels zijn in een enkele rug negen verschillende typen bodemvochtsensoren geplaatst op ongeveer twee meter afstand van elkaar. Het ging hierbij om een zandgrond in Wageningen en een kleigrond in Dronten. In dezelfde werkgang zijn gedurende twee maanden bodemmonsters genomen ter referentie. Data uit Dronten konden niet worden gebruikt.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Tags

Beregenen

author_image

Auteur

Fred Kool