Irrigatieadvies op maat bij FarmMaps

Volledig onderzoeksrapport

Irrigatieadvies op maat bij FarmMaps

beregeningskanon
Beregenen van aardappelen. - Foto: Ton Kastermans Fotografie

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: n.v.t.

Periode: 0

Gefinancierd door: Niet in rapport vermeld

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

De webapplicatie FarmMaps kan elke boer irrigatieadvies geven op maat. Na het invoeren van je percelen, berekent de applicatie wanneer en hoe veel je zou moeten beregenen. Het advies kun je gebruiken naast eigen inzicht en/of bodemvochtsensoren om water efficiënt te gebruiken.

Conclusies

  • Webapplicatie FarmMaps geeft irrigatieadvies op maat.
  • Het irrigatieadvies is beschikbaar voor gras, maïs, aardappelen, suikerbieten, erwten, zaaiuien, tulp, lelie, winterpeen, waspeen, schorseneren, en spinazie.
  • Het advies is bedoeld om te gebruiken naast eigen inzicht en/of bodemvochtsensoren.

Samenvatting

Door toenemende droogte in Nederland is het belangrijk om zo goed mogelijk gebruik te maken van het beschikbare water. Wanneer en hoeveel een gewas beregend moet worden voor een optimale opbrengst is niet altijd voor de hand liggend.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Beregenen

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Marleen Hermelink