Tot 20% kostenbesparing met precisieberegening

Volledig onderzoeksrapport

Tot 20% kostenbesparing met precisieberegening

Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Deelnemers NPPL

Periode: van 2017 tot 2019

Gefinancierd door: Ministerie LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand en löss

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Beregenen met een precisieberegeningskanon bespaart 10-20% aan kosten. Druppelirrigatie geeft een meeropbrengst van 15% en waterbesparingen tot 50%. Boeren zijn positief, maar er zijn nog uitdagingen.  

Conclusies

  • Een precisieberegeningskanon bespaarde 10-20% op kosten, door besparingen op arbeid, water, en brandstof.
  • Druppelirrigatie bespaart 30-50% op water, tot 60% op energie, en geeft 15% meeropbrengst.
  • Slangen weghalen bij druppelirrigatie betekent een grote kostenpost, er is nog geen kostenbesparing.

Samenvatting

Beregenen is een arbeidsintensieve maatregel. Bovendien is water is niet altijd voorradig. Precisieberegenen kan interessant zijn omdat het arbeid en water kan besparen.

In de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) hebben zes boeren precisieberegeningssystemen uitgeprobeerd in 2019 en 2020. Hun praktijkervaringen zijn in dit onderzoek samengevat.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Tags

Beregenen

author_image

Auteur

Marleen Hermelink