Autonome robot bestrijdt aardappelopslag in suikerbieten

Volledig onderzoeksrapport

Autonome robot bestrijdt aardappelopslag in suikerbieten

Aardappelopslag in zaaiuien. - Foto: Peter Roek
Aardappelopslag in zaaiuien. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Niet specifiek

Periode: 2019

Gefinancierd door: Provincie Drenthe, KPN

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Aardappelopslag bestrijden is arbeidsintensief en duur. Aardappelopslag maakt gewasrotaties voor bestrijding van aaltjes en Phytophthora ongedaan en concurreert met gewassen. Een nieuwe autonome robot (voorzien van een camera- en spuitunit) bestrijdt aardappelopslag in suikerbieten. In de cloud (via het 5G netwerk) wordt de rekenintensieve operatie uitgevoerd. De robot is veelbelovend en bijna praktijkrijp (verwacht in 2025).

Conclusies

  • Tijdens een demodag bestreed de robot 96% van de aardappelopslagplanten en 3% van de suikerbieten werden geraakt (voor de praktijk nog te veel suikerbieten geraakt).
  • Veldtesten toonden aan dat in 0,25 seconde een bespuiting op de juiste aardappelopslag-plek plaatsvond (in 0,25 seconde van foto tot cloud tot analyse tot aansturing van de robot (3,6 km/u).
  • Voor praktijktoepassing zal het herkennings-algoritme meer universeel toepasbaar worden gemaakt (voor een algemene hoge nauwkeurigheid in de praktijk) .
  • Voor praktijktoepassing zal tussen de robot en de andere systemen een robuust communicatiesysteem worden ontwikkeld (denk aan een stop-signaal als het gewasbeschermingsmiddel op is).
  • In Nederland ontbreekt nog een dekking van het 5G netwerk in het landelijk gebied, dit is nodig voor de werking van de robot in de praktijk.
  • Een nog te ontwikkelen alternatieve bestrijdingsmethode (zonder een gewasbeschermingsmiddel) kan in de toekomst relatief gemakkelijk aan de nieuwe robot worden gekoppeld.

Samenvatting

Aardappelopslag groeit uit de overgebleven knollen van het vorige seizoen. Tijdens zachte winters overleven de knollen en worden ongewenste onkruiden in het volgende gewas. Bij het mechanisch weghalen van de bovengrondse delen vormen de knollen nieuwe stengels (tot 10 keer toe).

Gewasbeschermingsmiddelen die zowel het bovengrondse deel als de knol bestrijden zijn beschikbaar, maar deze middelen moeten met de hand, onkruidrol of kappenspuit worden aangebracht om schade aan suikerbieten te voorkomen (is arbeidsintensief en brengt hoge kosten met zich mee).

Aanvullende informatie

Rapport: 5 G Fieldlab Rural Drenthe Duurzame en autonome onkruidbestrijding, Auteurs: Johan Booij, Ard Nieuwenhuizen, Koen van Boheemen. Wageningen University & Research, Rapport WPR maart 2020

Voor meer informatie:

Autonome Aanpak Aardappelopslag Resultaten activiteiten 2019-2020. Auteurs: Johan Booij, Wim-Peter Dirks, Thijs Ruigrok, Ard Nieuwenhuizen en Jan Kamp, Wageningen University & Research, april 2021, rapport WPR-878. Dit rapport is gratis te downloaden op https://doi.org/10.18174/545572

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Tags

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Annelies Beniers