Wiedrobots bestrijden gemiddeld 56% onkruid in test

Volledig onderzoeksrapport

Wiedrobots bestrijden gemiddeld 56% onkruid in test

Wiedrobot - Foto: Theo Galama

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Lelystad

Periode: 2022

Gefinancierd door: NPPL

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Lichte klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Onderzoek kent een simpele statistische analyse.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het gaat om een praktijkdemo en bevat een eenvoudige statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Hoe goed werken autonome wiedrobots in de praktijk? Wageningen University&Research vergeleek in 2022 twee prototypes. Beide wiedrobots bestreden gemiddeld 55.7% van de aanwezige onkruiden autonoom en in één werkgang. Beide robots lieten tijdens de tests alle teeltplanten heel.

Conclusies

  • De Odd.Bot Quirky verwijderde 33,3% tot 81,4% van de onkruiden in peen.
  • De Ekobot WEAI verwijderde 30,8% tot 64,5% van de onkruiden in uien.
  • Statistisch gezien zijn de resultaten van beide robots vergelijkbaar.
  • Omdat de robots in een ander gewas werken kun je ze niet direct vergelijken.
  • Kleinere onkruidplantjes worden minder goed gedetecteerd.

Samenvatting

Wageningen Universiteit&Research (WUR) plaatste een oproep voor een wiedrobot-test bij de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Twee fabrikanten reageerden op de oproep: Ekobot uit Zweden en Odd.Bot uit Nederland.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het gaat om een praktijkdemo en bevat een eenvoudige statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Tags

Onkruidbestrijding

author_image

Auteur

Eva de Jonge