Waterjet als wiedtechniek voor robots

Volledig onderzoeksrapport

Waterjet als wiedtechniek voor robots

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Nederland

Periode: 2020

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Niet van toepassing

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Robots komen steeds meer beschikbaar in de open teelten om onkruid te wieden in verschillende gewassen. Er zijn allerlei manieren om het onkruid te verwijderen of te doden, maar welke is het snelst en gaat efficiënt om met energie?

Conclusies

  • De snelste en meest energie-efficiënte wiedtechnieken zijn het in de grond stampen van onkruiden, laser en een heetwaterstraal.
  • De snelste technieken om te wieden zijn heet schuim, een waterjet en toepassing van biologische middelen.
  • Een waterjet kan interessant zijn omdat er geen hoge temperatuur voor nodig is.
  • Gebruik van magnetronstraling om onkruiden te doden duurt het langst en kost de meeste energie.

Samenvatting

Allerlei manieren zijn beschikbaar om onkruiden te verwijderen of te doden. Er zijn mechanische, thermische en elektrische methodes. 16 methodes zijn opgesomd en er is in literatuur gezocht naar parameters die de methode onderbouwen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Onkruidbestrijding

author_image

Auteur

Jeroen de Bruin