Vals zaaibed als wapen tegen knopkruid en andere zaadonkruiden

Volledig onderzoeksrapport

Vals zaaibed als wapen tegen knopkruid en andere zaadonkruiden

Vals zaaibed als wapen tegen knopkruid en andere zaadonkruiden

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Universiteit Gent

Locatie: Rumbeke-Beitem (B.)

Periode: 2017

Gefinancierd door: Niet bekend

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand- en zavelgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Knopkruid is een veelvuldig voorkomend probleem, zowel in de gangbare als in de biologische akker- en tuinbouw. Het onkruid bereikt snel hoge dichtheden, en curatief ingezette, met name mechanische maatregelen, werken niet afdoende. Preventie is dus het sleutelwoord. Een goed gepland en bewerkt vals zaaibed kan hierbij helpen.

Conclusies

  • Een vals zaaibed werkt goed tegen uitputting van de zaadbank en vermindert de veldopkomst met knopkruid.
  • Een vals zaaibed minimaal driemaal branden vermindert de veldopkomst van zowel knopkruid als overige zaadonkruiden significant sterker dan driemaal ondiep (2 centimeter) rolschoffelen.
  • Branden verhoogt wel het risico op verslemping en/of korstvorming, en vergroot het aandeel straatgras in de onkruidpopulatie.
  • Een vals zaaibed minimaal tweemaal ondiep rolschoffelen (1-2 centimeter) kan de veldopkomst van knopkruid sterk terugdringen.
  • Een vals zaaibed als stoppelbehandeling wordt idealiter gevolgd door de teelt van een snelgroeiende groenbemester, zoals Japanse haver of winterrogge.

Samenvatting

Universiteit Gent heeft in een eenjarig onderzoek  de opkomst van knopkruid en andere zaadonkruiden onderzocht.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Onkruidbestrijding

author_image

Auteur

Rik Peters