Nog geen alternatief voor chemische duistbestrijding

Volledig onderzoeksrapport

Nog geen alternatief voor chemische duistbestrijding

Duist - Foto: Henk Riswick
Duist - Foto: Henk Riswick

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: SPNA

Locatie: Oldambt, Groningen

Periode: van 2020 tot 2024

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Lopend

Bodemsoort: Klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Dit onderzoek is opgezet om de duistbestrijding zonder glyfosaat te onderzoeken. De start was in 2020 en kent enkele vervolgjaren, ook om het langetermijneffect te bekijken. Het eerste jaar (2020-2021) gaf nog geen concreet resultaat, ook omdat de onkruiddruk hoog was.

Conclusies

  • De bestrijding met chemische middelen was het meest effectief.
  • Niet-chemische bestrijding gaf een slecht resultaat, soms hogere duistaantallen dan bij onbehandeld.
  • Telen in niet kerende grond blijkt in 2021 de duistdruk te verminderen.

Samenvatting

Door het wegvallen van middelen die chemische bestrijding mogelijk maken, wordt in het Oldambt gezocht naar alternatieven voor duistbestrijding. Daarnaast is de duist steeds meer resistent tegen chemische middelen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Onkruidbestrijding

Tarwe

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen