Navigatie zelfstandige landbouwrobots niet praktijkrijp

Volledig onderzoeksrapport

Navigatie zelfstandige landbouwrobots niet praktijkrijp

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Univ. Tras-os-Montes en Porto (Portugal)

Locatie: Ponta Delgado, Portugal

Periode: 2020

Gefinancierd door: ERDF (EU-fonds)

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Om zelfstandig (autonoom) een taak in de landbouw uit te voeren moet een robot zonder hulp het terrein kunnen begrijpen en navigeren op een manier die bij die taak past. In een literatuuroverzicht worden de ontwikkelingen van navigatiesystemen voor landbouwrobots beschreven.

Conclusies

  • Door verschillende concepten en algoritmes wordt gewerkt aan het optimaliseren van navigatie van landbouwrobots.
  • Geen algoritme presteert beter dan andere bij de navigatie van landbouwrobots. Wel is het zogenaamde ‘Cell Decomposition’-concept iets verder ontwikkeld.
  • Het aantal ontwikkelde algoritmes dat toegepast wordt in een robot en ook nog in praktijksituaties is getest, is zeer beperkt.

Samenvatting

Twee vormen van navigatie zijn beschikbaar: punt-tot-punt en gebiedsdekkend. Afhankelijk van de specifieke taak van de robot is de ene of de andere manier van navigeren het beste. Voor een blok of plantspecifieke taak (bijvoorbeeld aardappelopslag bestrijden) is punt-tot-punt navigatie beter, terwijl voor een algemene taak in het perceel (denk aan grondbewerking of zaaien) gebiedsdekkende navigatie geschikter is.

Aanvullende informatie

L. C. Santos, F. N. Santos, E. J. Solteiro Pires, A. Valente, P. Costa and S. Magalhães, “Path Planning for ground robots in agriculture: a short review,” 2020 IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC), 2020, pp. 61-66, doi: 10.1109/ICARSC49921.2020.9096177.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Rik Peters