Bemesting

Boeren hebben steeds meer te maken met aanscherping van de gebruiksnormen voor bemesting. Die normen maken het noodzakelijk dat steeds efficiënter met meststoffen zoals stikstof en fosfaat moet worden omgegaan. Daarnaast is er veel aandacht voor het op peil houden van de organische stofvoorziening in de bodem, bijvoorbeeld door het gebruik van dierlijke mest of diverse compostsoorten. Het onderzoek speelt in op die toenemende behoefte aan kennis.

Bemesting
Bemesting - Hans Prinsen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Alle Onderzoeken