Hersteld bodemleven zorgt voor snelle toename in organische stof

Volledig onderzoeksrapport

Hersteld bodemleven zorgt voor snelle toename in organische stof

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Brown’s Ranch (Gabe, Shelly en Paul Brown)

Locatie: 9 boerderijen in Verenigde Staten en Canada

Periode: van 1991 tot 2017

Gefinancierd door: Brown’s Ranch

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei, zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Op de boerderij van de Brown’s in North Dakota was in 1991 het organische stofgehalte in de bodem slechts 1,7 tot 1,9% en de waterinfiltratie maar 1 centimeter per uur. Een afname van 6% in 35 jaar. In de loop van de jaren zijn de Browns de vijf principes van bodemgezondheid gaan toepassen: 1) Beperkte verstoring van de bodem 2) Een pantserlaag 3) Diversiteit 4) Levende wortels en 5) Integratie van dieren. In 2017 was het organische stofgehalte opgelopen tot ruim 6%. Het watervasthoudend vermogen was toegenomen van 375.000 liter per hectare naar 935.000 liter per hectare.

Conclusies

  • Vijf principes van regeneratieve landbouw zijn voor elke boer overal ter wereld toepasbaar. Het herstelt het ecosysteem en zorgt ervoor dat de bodemgezondheid continu verbetert, met minder werk en meer opbrengst.
  • Mechanische, chemische en fysieke verstoring van de bodem maakt bodemaggregaten kapot, vermindert de infiltratiesnelheid, versnelt ontbinding van organisch materiaal en beschadigt het bodemleven waaronder mycorrhiza-schimmelnetwerken.
  • Een goede bescherming van de bodem is belangrijk voor het opbouwen van de bodemgezondheid, voorkomt wind- en watererosie, voorkomt verspreiding van onkruidzaden en houdt verdamping tegen.
  • Diversiteit (met dekgewassen en gewasrotatie) zorgt voor een diepe rijke bovengrond waarbij de vier gewastypen: grassen en breedbladigen voor het koude seizoen en grassen en breedbladigen voor het warme seizoen aanwezig zijn.
  • Zorg altijd voor levende wortels in de bodem (ook in de winter) om continu de bodembiologie te voeden met vloeibare koolstof via de wortelexudaten. (bevordert een optimale voedingsstoffenkringloop voor de planten).
  • De integratie van meerdere diersoorten brengt grote hoeveelheden koolstof in het ecosysteem, goed voor de bodemgezondheid en de winst.

Samenvatting

De overgang van uitputtende opbrengstgerichte landbouw naar regeneratieve landbouw is een leerproces, wat volharding vereist. De kernwaarden voor duurzaam beheer van de agrarische ecologie wordt ondersteund door de moderne wetenschap. De dynamische verjonging van de bodem in regeneratieve landbouw laat zien dat productiviteit, voedingswaarde, gezondheid en duurzaamheid mogelijk is.

 

Aanvullende informatie

  • ‘In rijke, levende bodem die het merendeel van het jaar is bedekt met groene planten, kan het koolstofaanbod voor nuttige bodemmicroben praktisch oneindig zijn. Ik kan dit niet genoeg benadrukken: dit proces is van levensbelang!”
    Citaat van Gabe Brown pagina 47-48 uit zijn boek Rijke Grond Minder werk, meer opbrengst.
  • Amazing Carbon: Dr. Christine Jones, bodemecoloog in Australië, is de oprichter. Ze legt uit wat voor kritieke rol koolstof speelt in het ecosysteem en het ondergrondse aspect.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Bodembewerking

Bodemgezondheid

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Annelies Beniers