Successen en lessen van 18 Regeneratieve Landbouwbedrijven

Volledig onderzoeksrapport

Successen en lessen van 18 Regeneratieve Landbouwbedrijven

Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR, Het Groene Brein

Locatie: Diverse locaties in Nederland

Periode: van 2018 tot 2022

Gefinancierd door: BO Akkb, TKI Agri&Food, TiFN, Rabo, Cosun, FrslCam

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Alle bodemsoorten

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Regeneratieve Landbouw (RL) is een vorm van landbouw die een positieve bijdrage levert aan natuur, milieu, klimaat, voedselzekerheid en sociale omstandigheden. Van 2018 tot 2022 zijn 18 praktijkbedrijven gevolgd die al met RL-praktijken aan de slag waren. De 11 meest toegepaste RL-maatregelen waren 1. Niet kerende grondbewerking 2. Gebruik van groenbemesters 3. Gebruik van compost/bokashi 4. Geen kunstmest 5. Geen chemische gewasbescherming 6. Permanent grasland 7. Kruidenrijk grasland 8. Robuuste veerassen 9. Ruime rotatie 10. Akkerranden en 11. Overblijvende gewassen. De opgedane ervaringen en lessen worden in een vervolgproject toegepast.

Conclusies

  • De successen van een aantal bedrijven die al in belangrijke mate regeneratief waren en prima scoorden qua inkomen en werkplezier laten zien dat het in de praktijk mogelijk is.
  • De groep RL-boeren zijn zelf tot het inzicht gekomen dat het anders moest en kunnen een voorbeeld zijn voor gangbare boeren.
  • Bij een omschakeling naar RL heeft de boer baat bij toegang tot de juiste ondersteuning en adviseurs óf baat bij door het bestaande netwerk mee te nemen.
  • De stap van gangbaar naar volledig regeneratief is groot, vraagt om andere kennis (bij boeren en adviseurs), andere vaardigheden, brengt onzekerheid en risico’s met zich mee.
  • Ook investeringen zijn nodig bij een overstap, vraagt om andere kennis bij banken en (mogelijk) andere beoordelingscriteria.
  • Hogere productprijzen en/of aanvullende verdiensten zijn gewenst en waarschijnlijk vaak noodzakelijk.

Samenvatting

De Nederlandse landbouwsector staat voor een aantal doelstellingen verwoord in onder andere het ‘Grondstoffenakkoord’. De consequentie is de noodzaak om tot een nieuw, circulair en regeneratief landbouwsysteem te komen. Regeneratieve landbouw hierin gedefinieerd als landbouw waarbij er een neutrale of positieve balans tussen benutting van en teruggave aan het ecosysteem is (bodem, water, biodiversiteit) ten behoeve van productie van voedsel en biomassa.

Aanvullende informatie

Follow up project transitie van gangbaar naar regeneratief en voor verdere opschaling.

Regeneratieve Landbouw (Re-Ge-NL) | Overzicht lopende projecten | Nationaal Groeifonds Re-Ge-NL ontwikkelt samen met Nederlandse boeren een toekomstbestendige landbouwsector waarbij landbouw samengaat met bodemverbetering, herstel van bodemleven en natuur. Daarnaast biedt het ook een goed verdienmodel voor boeren.

Basisset van eisen (wetenschappelijk onderbouwde doelen en randvoorwaarden voor een regeneratief landbouwsysteem) beschreven in: Set-of-requirements-version-January-2021.pdf (regenerativefarming.nl), Groot-Koerkamp-et-al-Required-Outcomes-RA-AgEng2021-4-8-July-2021.pdf (regenerativefarming.nl)

Ontwikkeling van KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren): Biodiversiteitsmonitor Factsheet Akkerbouw_13-10-2021.indd (bo-akkerbouw.nl)

Boek Regeneratieve landbouw – Bijdeoorsprong Auteur: Dietmar Näser.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

Gewasbescherming

Onkruidbestrijding

author_image

Auteur

Annelies Beniers