Beter bodembeheer levert geld op

Volledig onderzoeksrapport

Beter bodembeheer levert geld op

Foto: WUR

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Diverse

Periode: van 2009 tot 2017

Gefinancierd door: BO-Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei, zand en veen

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Onderzoek is niet statistisch onderbouwd

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd. Het onderzoek is betrouwbaar.

Beter bodembeheer kan financieel prima uit. In veel gevallen leveren maatregelen als het aanleveren van organische stof en het telen van tagetes tegen aaltjes zelfs méér op.

Conclusies

  • Combinatie dierlijke mest en kunstmest is het meest winstgevend.
  • Alleen kunstmest levert de laagste geldopbrengst.
  • Als er al voldoende organische stof is, leidt meer toevoegen niet tot extra opbrengst (op korte termijn).
  • Afrikaantjes (tagetes) telen is de beste optie bij een aanzienlijke aaltjesbesmetting. Braak de slechtste.
  • De Albrecht-methode verhoogt aardappelopbrengst, maar is nog te duur.

Samenvatting

De kosten van bodembeheer zijn vaak duidelijk genoeg, maar de baten zijn lastiger vast te stellen. In systeemproeven zijn daarom over meerdere jaren de kosten en baten van bodembeheer bijgehouden. Op zand, klei en veen hebben onderzoekers binnen de PPS Beter Bodembeheer gekeken naar mest en compost aanvoeren, aaltjesbestrijding en de Albrecht-methode.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd. Het onderzoek is betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

author_image

Auteur

Eva de Jonge