Kosten en baten van niet-kerende grondbewerking

Volledig onderzoeksrapport

Kosten en baten van niet-kerende grondbewerking

Zaaien van tarwe bij niet kerende grondbewerking. - Foto: Theo Galama
Zaaien van tarwe bij niet kerende grondbewerking. - Foto: Theo Galama

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Diverse plaatsen

Periode: van 2019 tot 2021

Gefinancierd door: BO-Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei, zand en dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Onderzoek heeft geen statistische onderbouwing

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerdere jaren uitgevoerd en in herhalingen. Er is geen statistische onderbouwing. Onderzoek is betrouwbaar.

Niet-kerende grondbewerking (NKG) levert gemiddeld iets minder geld op dan ploegen. Opvallend genoeg is het verschil bij gangbare teelten nauwelijks relevant, terwijl NKG bij biologische teelten behoorlijk negatief uitpakt.

Conclusies

  • Bij gangbare akkerbouw pakt niet-kerende grondbewerking (NKG) financieel beter uit dan bij bio-akkerbouw.
  • Vooral peen gaf een lagere opbrengst bij NKG.
  • Bij biologische akkerbouw op klei leverde NKG €505 / ha / jaar minder op dan standaard grondbewerking, bij gangbaar €13 meer.
  • Bij akkerbouw op zand leverde NKG €162 (bio) en €53 (gangbaar) minder op dan standaard grondbewerking.
  • Bij maisteelt op zand leverde NKG €63 meer op, en op klei €62 minder.
  • Bij akkerbouw op veenkoloniale grond leverde NKG €130 meer.

Samenvatting

NKG is iets goedkoper door goedkopere machines, lager brandstofverbruik en meer handelingen in één werkgang. De gewasopbrengsten zijn gemiddeld iets lager.

Voor gangbare akkerbouw geeft niet-kerende grondbewerking (NKG) daarom nauwelijks economische verschillen ten opzichte van standaard grondbewerking.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerdere jaren uitgevoerd en in herhalingen. Er is geen statistische onderbouwing. Onderzoek is betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

author_image

Auteur

Eva de Jonge