Minst aanwezige nutriënt bepaalt groei gewas

Volledig onderzoeksrapport

Minst aanwezige nutriënt bepaalt groei gewas

Kunstmest - Foto: Roel Dijkstra
Kunstmest - Foto: Roel Dijkstra

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: NMI en Wageningen UR

Locatie: Literatuuronderzoek

Periode: 2019

Gefinancierd door: BO-Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Diverse

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Grondonderzoek is de basis van bemestingsadviezen. Het nutriënt dat het minst beschikbaar is, bepaalt de groei. Deze studie gaat in op interacties tussen elementen als K, Mg, Ca, N, Cl en in hoeverre deze van invloed zijn op de opbrengst en kwaliteit van akkerbouwgewassen.

Conclusies

  • Meer Ca en Mg verstrekken dan de streeftoestand is niet nodig.
  • Bij een streeftoestand van Mg is extra Mg en/of Ca bemesting niet nodig bij een hoge K-gift.
  • De huidige bemestingsadviezen zijn toereikend voor een optimale opbrengst.
  • Voor Ca opname geldt dat de pH op orde moet zijn.
  • Bemesten op basis van elementratio (Albrecht-methode) leidt tot overbodige bemesting.

Samenvatting

NMI en WUR Open Teelten deden literatuuronderzoek naar de relaties van nutriënten K, Mg, Ca, N en Cl op opbrengst en kwaliteit van de belangrijkste akkerbouwgewassen aardappelen en suikerbieten. De opname van nutriënten wordt bepaald door de toestand en beschikbaarheid in de bodem en de bemesting. Er zijn geen aanwijzingen dat bemesten naar de bodembehoefte met een gebalanceerde verhouding tussen Ca2+, Mg2+ en K+ effect heeft op fysische, biologische en chemische bodemeigenschappen. Bemesten op basis van elementratio leidt tot verspilling van meststoffen.

Aanvullende informatie

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Bemesting

author_image

Auteur

Erik Reijnierse