Bodemvruchtbaarheid als basis voor opbrengststabiliteit

Volledig onderzoeksrapport

Bodemvruchtbaarheid als basis voor opbrengststabiliteit

Uitrijden van drijfmest - Foto: Hans Banus
Uitrijden van drijfmest - Foto: Hans Banus

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Louis Bolk instituut

Locatie: Flevoland

Periode: van 1985 tot 2005

Gefinancierd door: BO-Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zavelgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Het aanwenden van mest kan gericht zijn op zowel het voeden van de plant als het verzorgen van de bodem of een gecombineerde aanpak. Een bemestingsstrategie gericht op zowel bodem als plant geeft een 20% hogere opbrengst. De opbouw van bodemvruchtbaarheid is sturend voor een stabiele opbrengst.

Conclusies

  • Een bemestingsstrategie gericht op zowel bodem als plant geeft een hogere opbrengst.
  • Een bodemgerichte bemesting met GFT-compost laat een stijgende tendens zien in opbrengst.
  • De stijgende tendens in opbrengst kan verklaard worden door de opbouw van bodemvruchtbaarheid.
  • Groenbemesters kunnen een overmaat aan beschikbare nutriënten vastleggen.
  • Uitspoeling lijkt minder stuurbaar via mestkeuze of toegediende stikstofhoeveelheid, dan door andere factoren in de bedrijfsvoering.

Samenvatting

Op een perceel lichte zavel in Flevoland zijn 9 bemestingsvarianten onderzocht gedurende een periode van 20 jaar. Er is binnen de wettelijke gebruiksruimte bemest en er zijn jaarlijks opeenvolgende gewassen verbouwd. De bemesting verschilt in strategie (gericht op plant, bodem of als combinatie), in behandeling (mestsoort) en in aanwendingsdoel (80 kg P2O5, 67 kg N-mineralisatie of 6.000 kg ds). Het effect van deze verschillende varianten op gewasopbrengst, stikstofuitspoeling en mineralenbalans is onderzocht. Per strategie geeft dit de volgende resultaten:

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Groenbemesters

author_image

Auteur

Erik Reijnierse