Verbetering bodemkwaliteit zandgrond door organischestofbeheer

Volledig onderzoeksrapport

Verbetering bodemkwaliteit zandgrond door organischestofbeheer

Bodembeheer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Vredepeel

Periode: van 2011 tot 2016

Gefinancierd door: BO-Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zandgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Onderzoek is opgezet als twee teeltsystemen die met elkaar worden vergeleken.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het gaat hier om een vergelijking tussen twee teeltsystemen.

Op de zandgrond van WUR-proeflocatie Vredepeel blijkt de gewasopbrengst bij een lagere organische stofaanvoer met gemiddeld 7% te dalen. Aan het eind van de proef was het organische stofgehalte in percelen met een lage aanvoer 0,2 procentpunt lager. De financiële opbrengsten waren wel lager, maar niet significant.

Conclusies

  • Een lagere organische stofaanvoer leidt tot een opbrengstvermindering van gemiddeld 7% over een rotatie van 6 gewassen.
  • Na 6 jaar is het organische stofgehalte in de bodem 0,2 procentpunt lager in percelen waarin weinig organische stof wordt aangevoerd.
  • Bij een lage organische stofaanvoer is het stikstofbodemoverschot significant kleiner. Dit leidt niet tot een significant lagere uitspoeling van nitraten.
  • De marktbare opbrengst was niet significant verschillend tussen beide systemen.

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd tussen 2011 en 2016 met twee systemen: STANDAARD en LAAG. In STANDAARD is het doel om evenveel organische stof aan te voeren als er werd afgevoerd. Hiervoor is berekend dat dit 2.000 kilo EOS/ha/jaar is. In LAAG werd alles hetzelfde gedaan, alleen werd hierin geen dierlijke mest aangevoerd. Dit betekende een totale aanvoer van 1.000 kilo EOS/ha/jaar. Voor beide varianten zijn 6 percelen gebruikt in een 6-jarige gewasrotatie met akkerbouw-, groente- en voedergewassen.

Aanvullende informatie

Om meer EOS aan te voeren is het belangrijk om (een deel van) de aanvoer van varkensdrijfmest te vervangen door rundveedrijfmest, vaste mest, champost of compost. Dit zorgt ervoor dat je binnen dezelfde mestruimte meer EOS aanvoert.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het gaat hier om een vergelijking tussen twee teeltsystemen.

Tags

Bemesting

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen