Bokashi, berm- en slootmaaisel riskant als bodemverbeteraar

Volledig onderzoeksrapport

Bokashi, berm- en slootmaaisel riskant als bodemverbeteraar

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Aad Temorshuizen Consultancy en NMI

Locatie: n.v.t.

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Wie meer organische stof in de bodem wil, kan beter voor compost of stroresten kiezen dan voor Bokashi en bermmaaisel. Dit blijkt uit een groot literatuuronderzoek naar de effecten van vijftien verschillende organische stoffen. Het onderzoek is gefinancierd door BO akkerbouw.

Conclusies

  • Bokashi en zowel onbewerkt als ingekuild berm- en slootmaaisel vormen een risico op verontreiniging met onkruid en ziektekiemen.
  • Compost en stro zijn het meest geschikt voor het verhogen van organische stof en bodemleven.
  • Van alle mestsoorten geven vaste rundvee-en geitenmest de beste resultaten én het laagste risico op nitraatuitspoeling.
  • Verwerkt dierlijk eiwit en zaadmeel lijken een klein effect te hebben op weerbaarheid tegen ziektekiemen in de bodem (bodempathogenen).
  • Voor humuszuren en zeewierpreparaten zijn geen positieve effecten gevonden.

Samenvatting

De onderzoekers hebben vijftien reststoffen beoordeeld. De stoffen zijn getoetst op hun bijdrage op vier vlakken: het effectief organischestofgehalte, de bodemvruchtbaarheid, het bodemleven en algemene ziektewering. Er is ook gekeken naar risico’s op verontreiniging en uitspoeling.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Eva de Jonge