Geen eenduidig effect na onderzoek bokashi en compost

Volledig onderzoeksrapport

Geen eenduidig effect na onderzoek bokashi en compost

Weidegrond waaraan bokashi is toegevoegd.
Weidegrond waaraan bokashi is toegevoegd. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: 60 pilots, metingen Lelystad, Hengelo en Vredepeel

Periode: 2021

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Lopend

Bodemsoort: Alle grondsoorten

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

De chemische, biologische en fysische eigenschappen van bokashi, maaisel en compost zijn onderzocht. Deze producten zijn op 60 plaatsen (pilots) geproduceerd. Deze producten werden vervolgens op proefvelden uitgereden waarna de grond werd onderzocht op bodemvruchtbaarheid, micro-organismen, aaltjes en maïsproductie. Door de humificatiecoëfficient te bepalen, wordt getracht de langetermijneffecten van deze producten op de bodem te bepalen.

Conclusies

  • Pilotbedrijven: het eerste jaar tonen in de bodem/bodemparameters nog geen significante verschillen aan.
  • Proefvelden: uit de proeven van dit jaar komt dat de toevoeging van organische stof een positieve werking heeft op het bodemleven.
  • Proefvelden: de proeven op de klei gaven een lagere opbrengst van opbrengen van de bokashi, compost of maaisel. Op zandgrond was er geen verschil met de gangbare bemesting.
  • Humificatie: de humificatiecoëfficient is bij Keurcompost 86%, bij bokashi van maaisel 70% en bokashi van blad 82%.

Samenvatting

Er is grote variatie in gebruikte bronmaterialen en methoden bij productie van bokashi, compost en maaisel. Daardoor is er geen eenduidig beeld van de kwaliteit van de producten. En er is geen goed beeld van de (langdurige) effecten op de bodem en het milieu. In dit onderzoek wordt dit nagegaan bij pilotbedrijven en in veldproeven.

Aanvullende informatie

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen