Nauwkeuriger bemesten met plantanalyse als aanvulling

Volledig onderzoeksrapport

Nauwkeuriger bemesten met plantanalyse als aanvulling

Bodem
Foto: Lex Salverda

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: NMI-agro en Wageningen UR

Locatie: n.v.t.

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw en Topsector Agri&Food

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei-, zand- en dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Bepaling van nutriëntenconcentraties in de plant kan nuttig zijn om de bemesting te optimaliseren. Deze plantanalyse combineren met een bodemvoorraadanalyse resulteert in een beter inzicht in de beschikbaarheid van nutriënten en de nutriëntenopname door planten. De bemesting nauwkeuriger uitvoeren is daardoor mogelijk.

Conclusies

  • Meten van nutriëntengehalte in de plant, toont (dreigend) tekort van nutriënten in het gewas aan.
  • Nutriëntengehalte in de plant is alleen van toegevoegde waarde in combinatie met bodemvoorraadanalyse.
  • Referentiewaardes voor nutriëntengehalten in het blad zijn moeilijk te bepalen vanwege afhankelijkheid van vele externe factoren.
  • Ontwikkelen van nieuwe bemestingsstrategieën op basis van nutriëntenconcentraties in het blad is niet zinvol zolang streefwaardes niet betrouwbaar zijn.

Samenvatting

Bemestingsadvies is doorgaans op basis van een bodemvoorraadanalyse maar een  plantanalyse als aanvulling kan nuttig zijn. Door deze aanvullende meting is beter te bepalen aan welke nutriënten de plant gebrek heeft of dreigt te krijgen. Echter zijn er dan ook betrouwbare referentiewaardes nodig om de analyse te kunnen beoordelen en de teler van advies te voorzien. Referentiewaardes die bruikbaar zijn in Nederlandse veldomstandigheden blijken nog lastig te achterhalen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Bemesting

author_image

Auteur

David de Wit