Duurzaam bodembeheer vraagt om maatwerk

Volledig onderzoeksrapport

Duurzaam bodembeheer vraagt om maatwerk

Bodem waar niet-kerende grondbewerking (NKG) is toegepast.
Bodem waar niet-kerende grondbewerking (NKG) is toegepast. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Lelystad, Vredepeel en Valthermond

Periode: van 2013 tot 2020

Gefinancierd door: TKI Agri & Food, BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei-, zand- en dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

De keuze van maatregelen voor bodembeheer als grondbewerking, aanvoer van organische stof, groenbemesters, bemesting, grondontsmetting en combinaties van maatregelen hebben een wisselend effect op de bodemfunctie en – kwaliteit. Het effect van deze maatregelen is afhankelijk per grondsoort. NKG is goed toepasbaar en laat een gelijke bouwplanopbrengst zien. De aanvoer van compost draagt positief bij aan de opbrengst.

Conclusies

 • Op kleigrond gaf de maatregel niet-kerende grondbewerking (NKG) de volgende effecten:
  • positief: waterregulatie- en zuivering en habitat voor biodiversiteit;
  • positief op organische stof en N-totaal
  • geen eenduidig effect op opbrengst.
 • Op zand- en dalgrond liet NKG:
  • positief effect op opbrengst en benutting van nutriënten;
  • geen effect op waterregulatie- en zuivering.
 • In het algemeen heeft NKG versus ploegen geen effect op de koolstofvastlegging. Aanvoer van organische stofaanvoer via compost geeft een positief effect op opbrengst en koolstofvastlegging.

Samenvatting

Binnen PPS Beter Bodembeheer zijn in verschillende regio’s systeemproeven aangelegd: Basis (Lelystad, kleigrond), BKZ (Vredepeel, zandgrond) en BKV (Valthermond, dalgrond). Het doel van deze systeemproeven is om inzicht te krijgen in het effect en de toepasbaarheid van maatregelen als grondbewerking, organische stofaanvoer, grondontsmetting, groenbemesters en bemesting op de bodemkwaliteit en -functie.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Bodemgezondheid

Organische stof

author_image

Auteur

Erik Reijnierse