Groene bestrijding bladluizen in open teelten mogelijk

Volledig onderzoeksrapport

Groene bestrijding bladluizen in open teelten mogelijk

Foto: Henk Riswick
Bladluizen - Foto: Henk Riswick

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Nederland

Periode: 2020

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Bladluizen zijn een probleem in open teelten. Bij aardappelen veroorzaken luizen groeiachterstand, misvorming en virusoverdracht. Het LNV-ministerie zet in op kringlooplandbouw met geïntegreerde gewasbescherming, nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen. Momenteel zijn er al voor de open teelten direct bruikbare preventieve en curatieve natuurvriendelijke praktijktoepassingen beschikbaar en sommige hebben nog ontwikkeltijd nodig.

Tabel 1. Toegelaten middelen voor bladluisbestrijding in de aangegeven teelten (https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations) aangevuld met de bijbehorende milieueffecten uitgaande van 3-6% organische stof en toediening in maart-augustus (CLM-Milieumeetlat, milieumeetlat.nl), tabel overgenomen uit Allema et al., 2020

Conclusies

  • Preventief: Voorkom een (te) hoge stikstofgift in de gewassen, voeg silicium toe en voorkom kaliumgebrek.
  • Preventief: Bewerk de grond in graan minimaal (als er geen ziekteproblemen zijn) en zaai wintergraan later in.
  • Preventief: Zaai functionele bloemenranden (FAB) bij graan en consumptieaardappelen.
  • Curatief: Vermijd insecticiden met nevenwerking op natuurlijke vijanden.
  • Curatief: Gebruik de minst belastende (voor milieu/bestuivers/natuurlijke vijanden) toegelaten middelen; producten op basis van azadirachtin, flonicamid, vetzuren, kaliumzouten en brandnetelextract (effectiviteit discutabel).
  • Curatief: Op korte termijn komen commercieel groene middelen beschikbaar (hebben nu een toelating voor andere toepassingen) die ook werkzaam zijn tegen bladluizen (kieselgoer, sinaasappel-, uien-, munt- en lavendelolie).

Samenvatting

In de Toekomstvisie en Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030 van LNV is het doel: ‘Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming, nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen.’

Aanvullende informatie

Rapport: Natuurvriendelijke bestrijding van bladluizen Voorkómen van hoge populatiedichtheden en curatief bestrijden. Auteurs: Allema, B., van Rozen, K., Helsen, H., Huiting, H., Verbeek, M., van Tol, R., Wageningen University & Research, Rapport WPR-851 2020

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Annelies Beniers