NKG toch geen wondermiddel voor CO2

Volledig onderzoeksrapport

NKG toch geen wondermiddel voor CO2

Niet kerende grondbewerking
Niet kerende grondbewerking. - Foto Galama Media

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Zes onderzoeksinstituten in China, UK en de VS

Locatie: China, UK en VS

Periode: 2022

Gefinancierd door: Onbekend

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Vele grondsoorten

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Hoewel het om literatuuronderzoek gaat hebben de onderzoekers de resultaten van meer dan 1000 bodemmonsters uit 144 onderzoeken betrokken. Het is daarmee zeer betrouwbaar.

Bodemonderzoekers van zes instituten in China, UK en de VS concluderen dat je met NKG (niet-kerende grondbewerking) niet langdurig CO2 kunt opslaan in de bodem. NKG heeft veel voordelen, maar het moet niet meer worden gepromoot als wondermiddel voor CO2-opslag, aldus de onderzoekers.

Conclusies

  • CO2-opslag door niet-kerende grondbewerking (NKG) gebeurt alleen in de toplaag
  • Alleen de eerste 10-15 jaar neemt de hoeveelheid opgeslagen koolstof toe, daarna stagneert het
  • Veel studies hebben alleen in de bovenste 15-20 cm grond gemeten
  • In diepere bodemlagen neemt de hoeveelheid organische koolstof licht af
  • NKG heeft nog steeds nut voor algemene bodemgezondheid, watervasthoudend vermogen en besparing op diesel bij ploegen.

Samenvatting

De onderzoekers hebben meer dan duizend datasets uit 144 onderzoeken bestudeerd. Deze onderzoeken vergeleken organische koolstofgehaltes in de bodem bij niet-kerende- met conventionele grondbewerking.

Ze kwamen tot de conclusie dat na gemiddeld 14 jaar de hoeveelheid organische koolstof in de bodem nauwelijks was veranderd. Bij niet-kerende grondbewerking (NKG) wordt organische koolstof vooral in de toplaag opgeslagen. In dieper liggende lagen neemt het juist af.

Veel studies hebben naar de bovenste 15-20 centimeter gekeken en registreerden daardoor de afname in diepere bodemlagen niet.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Hoewel het om literatuuronderzoek gaat hebben de onderzoekers de resultaten van meer dan 1000 bodemmonsters uit 144 onderzoeken betrokken. Het is daarmee zeer betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

author_image

Auteur

Eva de Jonge