Succesvol NKG in suikerbiet: minder erosie, verstuiving of verslemping

Volledig onderzoeksrapport

Succesvol NKG in suikerbiet: minder erosie, verstuiving of verslemping

Suikerbieten
Suikerbieten - Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Lelystad, Vredepeel, Valthermond

Periode: van 2009 tot 2021

Gefinancierd door: LNV, BO Akkerbouw, PPS Beter Bodembeheer + anderen

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zavel-, zand- en dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

In Zuid-Limburg worden al ruim 20 jaar suikerbieten geteeld zonder te ploegen. Dit is hier verplicht om erosie tegen te gaan. De opbrengst van de bieten is bij niet-kerende grondbewerking (NKG) vergelijkbaar. Het suikergehalte kan zelfs hoger worden na meerdere jaren NKG. Een bijkomend voordeel is dat de bodem minder gevoelig wordt voor erosie (verstuiving of verslemping).

Conclusies

  • Suikerbietenteelt zonder ploegen is goed mogelijk, maar de overgang naar NKG is per bedrijf anders.
  • Voor groenbemesters is de beste keuze een vorstgevoelige groenbemester die ‘afrijpt’ in de winter (zonder zaadzetting).
  • Vaak een hogere onkruiddruk bij NKG. Met periodiek spuiten met glyfosaat (bijvoorbeeld om het jaar) kan het onkruid onder controle worden gehouden.
  • Met NKG is het zaaibed vaker grover wat kan leiden tot een lagere opkomst van de bieten.
  • Voordelen van NKG ten opzichte van standaard ploegen/spitten is meer draagkracht, een mooiere structuur, minder gevoelig voor erosie/stuiven/slemp, betere mineralisatie in de bodem, verbetering waterinfiltratie en opdrachtigheid.
  • Energie- en tijdbesparing door minder intensieve grondbewerkingen (zeker op dalgrond).

Samenvatting

Bij gereduceerde grondbewerking verandert de bodemkwaliteit. Door de opbouw van organische stof en een toename van het bodemleven in de toplaag worden de bodemaggregaten (bodemkluitjes) stabieler. De bodem wordt daardoor minder gevoelig voor erosie, verstuiving of verslemping. In voornamelijk kleigrond verbetert ook de waterinfiltratie en opdrachtigheid door micro- en macroporiën (gevormd door wortels en wormen).

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

Suikerbieten

author_image

Auteur

Annelies Beniers