Aardappelen telen met niet-kerende grondbewerking

Volledig onderzoeksrapport

Aardappelen telen met niet-kerende grondbewerking

NKG
Niet kerende grondwerking. - Foto: Theo Galama

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Lelystad, Valthermond en Vredepeel

Periode: van 2009 tot 2019

Gefinancierd door: BO-Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zavel-, zand- en dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Onderzoek uitgevoerd met statistische onderbouwing, over meerdere jaren en in herhalingen. Onderzoek is zeer betrouwbaar.

Deze leidraad biedt een aanpak hoe je aardappelen kan telen met niet-kerende grondbewerking (NKG) op verschillende grondsoorten. Uit langetermijnexperimenten blijkt dat er met NKG een gelijke aardappelopbrengst is te halen. Afhankelijk van de grondsoort zijn er verbeteringen in de bodemkwaliteit waargenomen.

Conclusies

  • Aardappelopbrengst bij NKG op alle grondsoorten gelijk of licht positief t.o.v. ploegen.
  • Er zijn geen grote machinale aanpassingen nodig om NKG toe te passen bij de aardappelteelt.
  • De voordelen van NKG zijn pas na een aantal jaren zichtbaar, dus bouwplan breed toepassen.
  • NKG wordt in iedere bedrijfssituatie anders toegepast en is dus lastig te kopiëren.

Samenvatting

Onderzoek in langetermijn-experimenten

Langetermijn-experimenten zijn vanaf 2009 aangelegd in Lelystad (zavelgrond), Vredepeel (zandgrond) en Valthermond (dalgrond).Niet-kerende grondbewerking (NKG) wordt vergeleken met de standaard grondbewerking (ploegen bij zavel- en zandgrond, spitten bij dalgrond). Voor de uitvoering zijn verschillende grondbewerkingen gehanteerd, deze zijn per systeem weergegeven in tabel 1.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Onderzoek uitgevoerd met statistische onderbouwing, over meerdere jaren en in herhalingen. Onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

author_image

Auteur

David de Wit