Traditioneel ploegen zorgt niet voor meer ondergrondverdichting

Volledig onderzoeksrapport

Traditioneel ploegen zorgt niet voor meer ondergrondverdichting

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Lelystad en Vredepeel

Periode: van 2019 tot 2020

Gefinancierd door: Ministerie van LNV, BO Akkerbouw en anderen

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: zavel en zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Ondergrondverdichting (verdichting beneden de bouwvoor) heeft dezelfde nadelige effecten als oppervlakkige bodemverdichting. Nadelige effecten zijn lagere gewasopbrengsten en een verhoogd risico op oppervlakkige afspoeling van nutriënten en schadelijke stoffen. In dit onderzoek leidt traditioneel ploegen niet tot meer ondergrondverdichting dan niet kerende grondbewerking (NKG) en ondiep ploegen.

Conclusies

  • In dit onderzoek is geen duidelijk significant verschil gemeten tussen NKG, ondiep ploegen of traditioneel ploegen in het verminderen van ondergrondverdichting.
  • De fysische kwaliteit (onder andere porïenvolume en verzadigde waterdoorlatendheid) van de ondergrond is bij NKG op een aantal punten duidelijk slechter dan bij traditioneel ploegen.
  • De hoogte van de opbrengsten bij NKG (in combinatie met een biologisch teeltsysteem) was na zeven jaar vergelijkbaar met traditioneel ploegen.
  • Bij NKG (in combinatie met een biologisch teeltsysteem) zorgt een verandering van de wortelzone en/of ondergrond voor een toename van de opbrengsten (zeven jaar gemeten).
  • Ploegen met een wiel in de bouwvoor leidt niet automatisch tot meer ondergrondverdichting dan NKG.

Samenvatting

Bodemverdichting, dus zowel de verdichting van de onder- als bovengrond, is een aantasting van de fysische kwaliteit van de bodem en is volgens de Europese Bodemstrategie één van de belangrijkste vormen van bodemdegradatie in Europa. De fysische kwaliteit van de bodem wordt bepaald door onder andere het poriënvolume, de dichtheid, verzadigde waterdoorlatendheid, het luchtgehalte en de indringingsweerstand. Dit onderzoek richt zich op ondergrondverdichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

author_image

Auteur

Annelies Beniers