Bodembelasting tussen 1980 en 2010 duidelijk toegenomen

Volledig onderzoeksrapport

Bodembelasting tussen 1980 en 2010 duidelijk toegenomen

Meten van bodemverdichting
Meten van bodemverdichting. - Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Bureaustudie

Periode: 2010

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Alle bodemsoorten

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Dit is een studie gebaseerd op kenmerken van trekkers en werktuigen in 1980 en 2010. Deze data is in een rekenmodel / bodemmodel gebracht, dat de bodembelasting heeft berekend. Het model is wetenschappelijk getoetst. Daarmee is dit onderzoek betrouwbaar.

De bodembelasting van bewerkingen in 1980 is vergeleken met bewerkingen in 2010. Daaruit blijkt dat door de grotere en zwaardere machines de bodembelasting naar met name de ondergrond is toegenomen. Het onderzoek is gebaseerd op machines uit het topsegment in 1980 en 2010. Bovenover ploegen, sleepslangaanvoer voor drijfmest en rubber rupsen op zware oogstmachines kunnen de belasting van de ondergrond beperken.

Conclusies

  • Op 25 cm diepte is de bodembelasting gelijk gebleven.
  • Op 40 cm diepte is de bodembelasting 10% toegenomen.
  • Op 50 cm diepte is de bodembelasting met 20% toegenomen.

Samenvatting

Van tien veel voorkomende werkzaamheden is een inventarisatie van de werktuigen met hun instellingen gemaakt. Deze instellingen zijn daarna beschreven in termen van bodembelasting.. Er is gekeken naar de werkzaamheden en werktuigen in 1980 en 2010. Omdat bodembelasting het meest wordt beïnvloed door zware werktuigen is in deze studie de keuze gemaakt om de topsegment machines te beschrijven.

Aanvullende informatie

De data in deze studie zijn berekend met een computermodel SOCOMO.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Dit is een studie gebaseerd op kenmerken van trekkers en werktuigen in 1980 en 2010. Deze data is in een rekenmodel / bodemmodel gebracht, dat de bodembelasting heeft berekend. Het model is wetenschappelijk getoetst. Daarmee is dit onderzoek betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen