Geen CO2-opslag met NKG, wel met graan

Volledig onderzoeksrapport

Geen CO2-opslag met NKG, wel met graan

Niet kerende grondbewerking.
Niet kerende grondbewerking. - Foto: Theo Galama

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, CLM

Locatie: Verschillende locaties

Periode: van 2009 tot 2017

Gefinancierd door: BO-Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand en klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Onderzoek is statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek. Het aantal herhalingen is klein. Het onderzoek is betrouwbaar.

Koolstofboeren, ofwel carbon farming, is meer dan alleen CO2 opslaan. Het is ook beter voor het bodemleven, de structuur en de aanwezigheid van nutriënten. Maar niet met NKG, want niet kerende grondbewerking (NKG) blijkt geen effect te hebben op koolstof in de bodem.

Conclusies

  • Niet kerende grondbewerking (NKG) heeft geen positief effect op bodemkoolstof.
  • Vaker graan in de rotatie en gebruik van organische mest hebben wél een positief effect op bodemkoolstof.
  • Meer bodemkoolstof betekent meer bodemleven, een betere structuur en meer opneembare stikstof en kalium.

Samenvatting

NKG blijkt niet voor CO2-opslag in de bodem te zorgen. Maar veel andere maatregelen wel. En die zijn ook nog eens goed voor de bodem.

In meerjarige experimenten op zand- en kleigronden hebben Wageningen Research en het Louis Bolk Instituut het effect onderzocht van maatregelen om koolstof vast te leggen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Onderzoek is statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek. Het aantal herhalingen is klein. Het onderzoek is betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

Granen

author_image

Auteur

Eva de Jonge