10 jaar onderzoek: teelt met NKG geeft gelijke opbrengst als ploegen

Volledig onderzoeksrapport

10 jaar onderzoek: teelt met NKG geeft gelijke opbrengst als ploegen

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Broekemahoeve, Lelystad

Periode: van 2009 tot 2018

Gefinancierd door: Ministerie LNV, Partners PPS Beterbodembeheer

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zavel

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Op de Broekemahoeve is in 10 teeltseizoenen niet-kerende grondbewerking (NKG) vergeleken met gangbaar. De marktbare opbrengst was bij beide teeltsystemen voor de meeste gewassen vergelijkbaar. Bij kool en peen was de opbrengst bij NKG in sommige gevallen lager. Voor een goede uitvoering van NKG door telers is het belangrijk dat de kennisuitwisseling vanuit dit type onderzoek wordt verbeterd.

Conclusies

  • Het opbrengstniveau van gewassen die met NKG worden geteeld, kan concurreren met de opbrengst van gewassen in geploegde systemen.
  • De twee systemen met gereduceerde grondbewerking (NKG) over een periode van 10 jaar voor 12 (NKG+) en 11 (NKG-) van de 13 geteelde gewassen leverden vergelijkbare of zelfs hogere marktbare opbrengsten dan met conventionele grondbewerking.
  • Gereduceerde grondbewerking resulteerde in lagere opbrengsten bij twee gewassen: wortel (-13,4% bij NKG+ en -15,2% bij NKG-) en kool (-5,2% bij NKG-). In beide gevallen konden de opbrengstverliezen gedeeltelijk worden gerelateerd aan de negatieve effecten van gewasresten van de voorafgaande groenbemester.
  • Het beheer van gewasresten en de voorbereiding van het zaaibed blijven echter een uitdaging bij systemen met gereduceerde grondbewerking (NKG). Hier is extra onderzoek voor nodig. Maar net zo belangrijk: de kennis naar de teler brengen.

Samenvatting

Gereduceerde grondbewerking is een verzameling van methoden waarbij ploegen wordt vervangen door ondiepe, niet-kerende grondbewerkingsmethoden, vaak met minder grondbewerkingen per jaar.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen