Leveren bodemmaatregelen op dalgrond economisch iets op?

Volledig onderzoeksrapport

Leveren bodemmaatregelen op dalgrond economisch iets op?

Zomergerst in bouwplan. - Foto: Henk Riswick
Zomergerst in bouwplan. - Foto: Henk Riswick

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Proefboerderij 't Valthermond

Periode: van 2014 tot 2020

Gefinancierd door: PPS Beter Bodembeheer

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

De economische resultaten van bodemmaatregelen op dalgrond zijn in kaart gebracht bij proefboerderij Valthermond. De uitkomsten laten zien dat de teelt van Tagetes en het toepassen van niet-kerende grondbewerking (NKG) positief naar voren komen.

Conclusies

  • Tagetes heeft een positief economisch effect op bouwplan, door verhoging van de opbrengst van zetmeelaardappelen.
  • NKG is een economisch haalbare methode, maar vergroot niet de opbrengststabiliteit.
  • Extra compost aanvoeren gaf een licht negatief economisch resultaat.
  • De hogere kosten voor gebruik van steenmeel en de Ca/MG-methode wegen niet op tegen de relatief kleine opbrengstverhoging.

Samenvatting

Verschillende bodemmaatregelen zijn zeven jaar onderzocht op proefboerderij Valthermond. Hiervan zijn de economische effecten in kaart gebracht voor een veenkoloniaal bouwplan met zetmeelaardappelen (1 op 2), suikerbieten en zomergerst (met Japanse haver als groenbemester). De referentie gaat uit van spitten.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

Bodemgezondheid

Zetmeelaardappelen

author_image

Auteur

Corné Lugtenburg