Betrouwbaarheid bodemscans op dalgrond sterk wisselend

Volledig onderzoeksrapport

Betrouwbaarheid bodemscans op dalgrond sterk wisselend

Bodemscan
Bodemscan. - Foto: Hans Banus

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Aeres/Wageningen UR

Locatie: Valthermond

Periode: 2020

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Onderzoek is statistisch onderbouwd. Onderzoek is eenjarig en kent geen herhalingen. Onderzoek is matig betrouwbaar.

Op dalgrond in Valthermond benaderde de Veris MSP3 het beste de bodemparameters uit de referentiemonsters. Alle geteste systemen voor bodemscans kunnen organische stof goed bepalen. Lutum kon slecht worden bepaald, daarom hebben de meeste leveranciers hiervoor geen taakkaart aangeleverd. De pH-meting was voor het ene systeem ronduit slecht en voor een ander systeem redelijk.

Conclusies

  • Organische stof kan met goede zekerheid worden vastgesteld met alle onderzochte bodemscans.
  • Bij lage lutumgehalten (1,0-3,4) zijn lutummetingen met bodemscans onbetrouwbaar.
  • De Veris MSP3 kwam gemiddeld het dichtst in de buurt van de referentiemonsters.
  • De meeste systemen kunnen de bodemparameters in dalgrond matig bepalen

Samenvatting

De proef is uitgevoerd op de Drentse dalgrond in Valthermond. Hier komen behoorlijk variërende gronden voor, wat de verschillen binnen een perceel heel groot kan maken. Op 1 perceel zijn 50 grondmonsters genomen en geanalyseerd door Eurofins Agro. Op ditzelfde perceel zijn vervolgens bodemscans gemaakt.

Aanvullende informatie

Vergelijkbaar onderzoek is uitgevoerd op andere grondsoorten:

  • Toepassing van Bodemscans voor Smart Farming. Vergelijking van bodemscans in Ens maakt bodemeigenschappen inzichtelijk. (2019)
  • Bodemscans voor precisielandbouw. Vergelijking van sensorsystemen in Slootdorp 2019. (2020)
  • Toepassing van bodemscans voor precisielandbouw. Vergelijking van bodemscans in Lemelerveld. (2021)

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Onderzoek is statistisch onderbouwd. Onderzoek is eenjarig en kent geen herhalingen. Onderzoek is matig betrouwbaar.

Tags

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Fred Kool