Tagetes effectieve bodemmaatregel op dalgrond in Veenkoloniën

Volledig onderzoeksrapport

Tagetes effectieve bodemmaatregel op dalgrond in Veenkoloniën

Oogst van zetmeelaardappelen.
Oogst van zetmeelaardappelen. - Foto: Hans Banus

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Valthermond

Periode: van 2014 tot 2017

Gefinancierd door: Topsector Agri

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Om de bodemkwaliteit van dalgrond in de Veenkoloniën verder te verbeteren zijn 5 maatregelen vergeleken met de standaard werkwijze. Deze maatregelen zijn getest bij de grondbewerkingsvarianten spitten en niet kerende grondbewerking (NKG). In de eerste 4 jaar laat de bodemmaatregel Tagetes een positief effect zien op de opbrengst en het bouwplansaldo.  

Conclusies

  • Vervangen van gerst door Tagetes verhoogt opbrengst van zetmeelaardappelen en bouwplansaldo.
  • Overgang van spitten naar NKG resulteert in lagere kosten en lijkt positief voor de opbrengst.
  • Overige bodemmaatregelen zijn financieel niet aantrekkelijk
  • Bodemmaatregelen hebben na 4 jaar nog geen effect op de bodemkwaliteit.

Samenvatting

Voor het doelgericht verbeteren van de bodemkwaliteit van dalgrond in de Veenkoloniën zijn 5 maatregelen vergeleken met de standaard werkwijze bij 2 verschillende grondbewerkingsvarianten (NKG en spitten). Deze vergelijking is uitgevoerd binnen de kaders van het huidige veenkoloniale bouwplan met een vierjarige vruchtwisseling van zetmeelaardappel – zomergerst- zetmeelaardappel – suikerbiet. Na de eerste 4 jaar van het onderzoek zijn er vooralsnog 2 maatregelen met een positief effect: Tagetes en NKG.

Aanvullende informatie

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten met subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in het kader van de PPS Beter Bodembeheer van de TKI Agri & Food.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

Zetmeelaardappelen

author_image

Auteur

David de Wit