Wat doet nieuwe fosfaatindicator met OS gehalte op kleigrond?

Volledig onderzoeksrapport

Wat doet nieuwe fosfaatindicator met OS gehalte op kleigrond?

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR en NMI

Locatie: n.v.t.

Periode: 2022

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: (jonge) kleigrond

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

De nieuwe fosfaatindicator (P-al i.c.m. P-CaCl2) zorgt voor verlaging van de fosfaatgebruiksruimte op kleigrond, soms wel tot 20%. Maar wat is het effect op organische stof (OS) gehalte en de bodemvruchtbaarheid? Middels een deskstudie, uitgevoerd door NMI en WUR,  is dit uitgezocht.

Conclusies

  • De verlaging van P-gebruiksnorm op kleigrond leidt tot een lagere aanvoer van organische mest
  • De lagere aanvoer van organische mest leidt tot een verwaarloosbare daling van het OS gehalte.
  • Dit effect kan worden opgeheven door aanvoer van andere soorten organische mest, de teelt van een groenbemester en meer graan in het bouwplan.
  • De lagere P-gebruiksnorm leidt tot extra kosten voor de teler.
  • Terwijl de lagere P-gebruiksnorm niet of nauwelijks zal leiden tot lagere P-emissies.

Samenvatting

Om het effect van verlaagde fosfaatgebruiksruimte op OS gehalte en de balansen van stikstof, fosfaat en kali in beeld te brengen zijn zes scenario’s gedefinieerd en uitgewerkt voor drie verschillende bouwplannen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Bemesting

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Iris Visscher