Gebruik gewasmodel voor een effectieve stikstofgift in mais

Volledig onderzoeksrapport

Gebruik gewasmodel voor een effectieve stikstofgift in mais

Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Cornell University

Locatie: Verenigde Staten

Periode: van 2011 tot 2016

Gefinancierd door: Diverse organisaties VS

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Lemig zand, zandig/siltig leem, zavel, lichte klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Met behulp van het Adapt-N model kan op basis van dagelijkse weerdata de stikstofgift voor mais worden bepaald. Zo kunnen telers beter inspelen op de daadwerkelijke behoefte van het gewas en stikstof beter benutten. Bij een groot onderzoek in de Verenigde Staten werd hiermee het stikstofoverschot teruggedrongen met gemiddeld 36%.

Conclusies

  • Een stikstofbemesting gedurende het groeiseizoen op basis van weerdata is effectiever dan een vooraf bepaalde gift.
  • Door gebruik van het Adapt-N model is het niet nodig het gewas actief te meten.
  • De totale stikstofgift nam af met gemiddeld 18% en het stikstofoverschot met 36% bij gelijkblijvende gewasopbrengst.
  • Dit systeem is ook te gebruiken in Nederland en kan zo de stikstofefficiëntie verhogen.

Samenvatting

In dit onderzoek zijn de gegevens van 127 veldproeven in 7 verschillende staten in de VS gebruikt om te beoordelen of het gebruik van het Adapt-N model de stikstofefficiëntie kan verhogen.

Aanvullende informatie

Er is een aantal belangrijke verschillen tussen de onderzochte Amerikaanse en de Nederlandse maisteelt:

  • Op 91% van de percelen groeide korrelmais en op 9% snijmais, in Nederland is die verdeling bijna precies andersom.
  • Op slechts 20% van de percelen werd drijfmest toegepast, in Nederland geldt dit juist voor het merendeel van de percelen.
  • Het stikstofoverschot in de maisteelt is in Nederland al lager.

Desalniettemin kan deze modelgestuurde aanpak waarschijnlijk ook hier de efficiëntie verbeteren.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bemesting

author_image

Auteur

Fred Kool