Minder kunstmest en betere bodem door hoogwaardig stromest

Volledig onderzoeksrapport

Minder kunstmest en betere bodem door hoogwaardig stromest

Dierlijke mest uitrijden voor de teelt van aardappelen.
Dierlijke mest uitrijden voor de teelt van aardappelen. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: nvt

Periode: 2019

Gefinancierd door: Ministerie LNV, ZuivelNL

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: nvt

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Onderzoek gaat over het doorrekenen van scenario’s. Geen herhalingen en geen statistische onderbouwing. Onderzoek is matig betrouwbaar.

Bij melkveehouders en akkerbouwers is er behoefte aan inzicht in de geschiktheid van een mestsoort als bodemverbeteraar en als meststof. Het blijkt dat stromest een hoge waarde heeft als meststof en als organischestofbron. De strokosten zijn echter hoog, maar de kunstmestkosten dalen.

Conclusies

  • Stromest is voor de akkerbouwer aantrekkelijk door aanvoer van veel organische stof. Het vervangt stikstof-, fosfaat- en veel kalikunstmest (scenario 6 en 7).
  • Ook rundveedrijfmest (RDM) (0 en 3) en de dikke fractie (met vijzelpers) (1 en 4) hebben een hoge waarde als bodemverbeteraar (EOS) en meststof (NPK).
  • Het kunstmestgebruik is het laagst voor de akkerbouwer bij potstal-vrijloopstal(stro)mest (7).
  • Het kunstmestgebruik is lager voor de akkerbouwer bij (ongescheiden) rundveedrijfmest (RDM) (3) dan bij de gescheiden vaste fracties (4 en 5) en feces vermengd met stro (6).
  • Voor de melkveehouder is het duur om stromest te leveren door hoge strokosten (6 en 7).
  • Het saldo (opbrengst minus kosten) is het hoogst voor de (onbewerkte) rundveedrijfmest (RDM) (0 en 3) en bij de vaste fractie rundermest (gescheiden met vijzelpers) (1 en 4).

Samenvatting

Mest is een belangrijk onderdeel in de samenwerking tussen de akkerbouw (AKK) en de melkveehouderij (MVH). Mest speelt een belangrijke rol op het gebied van de nutriëntenvoorziening en het bodembeheer. De akkerbouwer is gebruiker van mestproducten en de melkveehouder is zowel producent als gebruiker.

Voor de melkveehouder is het de afweging om (de niet op eigen bedrijf plaatsbare) rundveedrijfmest (RDM) bewerkt of onbewerkt af te zetten naar akkerbouwers.

Aanvullende informatie

Rapport: De Maat van Mest. Perspectief van mestbewerking op de boerderij voor akkerbouwers en melkveehouders. Auteurs: W. van Dijk, P. Galama, No. 1157

In het kader van PPS Beter Bodembeheer (AF 16064, LNV deel:BO-47-001-006) onderdeel 1b over “Sturen op mestkwaliteit” en Kennis Basis KB21 Interactie akkerbouw en veehouderij.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Onderzoek gaat over het doorrekenen van scenario’s. Geen herhalingen en geen statistische onderbouwing. Onderzoek is matig betrouwbaar.

Tags

Bemesting

author_image

Auteur

Annelies Beniers