Bemesting plant en bodem verhoogt opbrengst en verbetert bodemkwaliteit

Volledig onderzoeksrapport

Bemesting plant en bodem verhoogt opbrengst en verbetert bodemkwaliteit

Kunstmest op tarwe. - Foto: Peter Roek
Kunstmest op tarwe - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Louis Bolk Instituut, Wageningen UR

Locatie: Lelystad

Periode: van 1999 tot 2015

Gefinancierd door: Ministerie LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

De effecten van toediening van sommige meststoffen en composten op bodemkwaliteit, bodemleven en opbrengst laten zich vaak pas na jaren goed meten. In dit onderzoek zijn de effecten van 17 jaar lang diverse mest- of compostsoorten toedienen bij een intensief bouwplan uitgezocht en beschreven.

Conclusies

  • Opbouw van organische stof in de bodem wordt sterker beïnvloed door de hoeveelheid opgebrachte organische stof als door de kwaliteit.
  • De hogere opbrengsten van toevoegingen die zowel de plant als de bodem voeden zijn het resultaat van hogere organische stofgehaltes en verbeterde mineralisatie van stikstof.
  • De toevoegingen leidden niet tot verandering van bulkdichtheid, bodemstructuur of de hoeveelheid macroporiën in de bovenste 20  centimeter van de bodem.
  • De hoogste aantallen wormen kwamen voor bij toediening van kippenmest, natuurcompost en potstalmest. De minste bij toediening van kunstmest of plantencompost.
  • Hoewel toediening van enkel compost de meest organische stof toevoegde, was de microbiële activiteit hoger bij potstalmest en de combinatie Groente-, Fruit-, en Tuinafval (GFT)-compost + drijfmest
  • Het effect van de toedieningen op de biomassa van nematoden, bacteriën en schimmels was ook na 17 jaar beperkt maar de biomassa nam met de jaren toe.

Samenvatting

Na 17 jaar leidde alleen de planten voeden (kunst- of drijfmest) tot gelijke opbrengsten, alleen de bodem voeden (composten) zorgde voor een verlaging van de opbrengst en beide voeden (in het bijzonder GFT-compost + drijfmest) leidde tot verhoging van de opbrengst.

Aanvullende informatie

www.louisbolk.nl/publicaties -> Publicatienummer 2018-001 LbP

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bemesting

author_image

Auteur

Rik Peters