Kunstmestvrije Achterhoek mogelijk met biobased meststoffen

Volledig onderzoeksrapport

Kunstmestvrije Achterhoek mogelijk met biobased meststoffen

Groene weidemeststof SGWM-bemester. - Foto Hans Prinsen
Groene weidemeststof SGWM-bemester. - Foto Hans Prinsen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen Environmental Research (WEnR)

Locatie: Achterhoek

Periode: van 2018 tot 2022

Gefinancierd door: Prov. Gelderland. Min. LNV en private partijen

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Door gebruik van biobased meststoffen kan kunstmest vervangen worden door gras. Effectiviteit en uitspoelingsrisico van biobased meststoffen zijn vergelijkbaar met kalkammonsalpeter.

Conclusies

  • Landbouwkundige effectiviteit van biobased meststoffen is gelijk aan gangbare minerale stikstofmeststoffen (kalkammonsalpeter) voor gras.
  • Gebruik van biobased meststoffen leidde niet tot een hogere bodemvoorraad minerale stikstof aan het eind van het seizoen.
  • Hogere stikstofbemesting, ongeacht bemestingsproduct, leidde tot een hogere voorraad minerale stikstof aan het eind van het seizoen
  • Door droogte in de jaren van de proeven kunnen geen conclusies getrokken worden over de effectiviteit bij snijmais.

Samenvatting

Binnen het project Kunstmestvrije Achterhoek is de toepassing van biobased meststof (Groene Weide Meststof) in gras en snijmais getest op landbouwkundige effectiviteit en risico op uitspoeling. De proeven en demonstraties liepen van 2018 tot en met 2021.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Kunstmest

author_image

Auteur

Corné Lugtenburg