Koolstof vastleggen. Wat kost het?

Volledig onderzoeksrapport

Koolstof vastleggen. Wat kost het?

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Louis Bolk Instituut en Wageningen UR

Locatie: n.v.t.

Periode: 2022

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Door aanpassingen aan hun bouwplan kunnen akkerbouwers meer koolstof vastleggen in de bodem. Dat is goed voor de bodemvruchtbaarheid, en gaat klimaatverandering tegen. Eerder werd al onderzocht hoeveel koolstof je kunt vastleggen met verschillende maatregelen. De volgende vraag is, wat doet het vastleggen met je bouwplansaldo?

Conclusies

  • Het effect van de koolstofmaatregelen op het bouwplansaldo verschilt per regio, omdat de geteelde gewassen en gewassaldos verschillen.
  • Bouwplansaldo’s met toepassing van koolstofmaatregelen vallen in alle regio’s lager uit dan zonder de maatregelen.
  • Groenbemesters toepassen en gewasresten inwerken verlaagt het bouwplansaldo in de meeste regio’s met ± 200 €/ha.
  • Bovengenoemde maatregelen plus meer rustgewassen verlaagt het bouwplansaldo € 600 – €1.700 /ha in de Noordelijke kleiregio’s en 100-700 €/ha in de overige regio’s.
  • Het bouwplan verruimen met meer rustgewassen is relatief duurder voor een bouwplan met hoger salderende gewassen.

Samenvatting

CO2 in de lucht leidt wereldwijd tot klimaatverandering. Aanpassingen in het bouwplan kunnen koolstof vastleggen in de bodem. Daarmee wordt CO2 uit de lucht gehaald en verbetert de bodemvruchtbaarheid. Dit onderzoek berekent hoeveel het kost om de maatregelen toe te passen door bouwplansaldo’s te vergelijken met en zonder toepassing van maatregelen om koolstof vast te leggen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Bodembewerking

Koolstofvastlegging

author_image

Auteur

Marleen Hermelink