Wat zijn de beste maatregelen om koolstof vast te leggen?

Volledig onderzoeksrapport

Wat zijn de beste maatregelen om koolstof vast te leggen?

Het strooien van compost. - Foto: Mark Pasveer
Het strooien van compost. - Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Louis Bolk Instituut

Locatie: Nederland

Periode: 2022

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand en klei

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek. Echter zijn de berekeningen uitgevoerd met een internationaal erkend koolstofmodel (RothC), maar het blijven schattingen.

Boeren kunnen via bodembeheer bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Door koolstof in hun bodem vast te leggen kunnen ze hun bodemvruchtbaarheid verbeteren en de wereld vooruit helpen. Maar wat is de beste manier om dit voor elkaar te krijgen?

Conclusies

  • Voor veehouders op zandgronden is een maïs-grasklaver-wisselteelt het meest effectief om koolstof vast te leggen.
  • Veehouders op kleigronden leggen de meeste koolstof vast door de leeftijd van hun grasland te verhogen.
  • Voor akkerbouwers op zandgrond is de inzet van extra groenbemesters het meest effectief.
  • Akkerbouwers op kleigrond leggen de meeste koolstof vast met meer rustgewassen in hun rotatie.

Samenvatting

CO2 in de lucht leidt wereldwijd tot klimaatverandering. Aanpassingen in bodembeheer kunnen koolstof vastleggen in de bodem en daarmee CO2 uit de lucht halen. Dit onderzoek berekent hoeveel koolstof vastgelegd kan worden in minerale bodems met verschillende maatregelen, en bespreekt met boeren hun praktijkervaringen bij de toepassing.

 

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek. Echter zijn de berekeningen uitgevoerd met een internationaal erkend koolstofmodel (RothC), maar het blijven schattingen.

Tags

Bodembewerking

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Marleen Hermelink