Goede potentie voor variabel beregenen en bemesten in aardappel

Volledig onderzoeksrapport

Goede potentie voor variabel beregenen en bemesten in aardappel

Foto: Canva

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: SSB, VITO, Ulg Luik, FZJ, AU, Fasterholt, WUR

Locatie: Nederland, België, Denemarken

Periode: van 2017 tot 2020

Gefinancierd door: VLAIO, FNRS, BMEL, IFD, minEZ, BB + bedrijven

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: onbekend

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Door drone- en satellietbeelden te gebruiken kunnen water en meststoffen variabel worden toegediend in de aardappelteelt. De grootste uitdaging hierbij is om de behoefte aan water los te koppelen van de behoefte aan stikstof. Dit kan met behulp van warmtebeelden of goed gekalibreerde bodemvochtsensoren. De invloed op de opbrengst is niet bekend.

Conclusies

  • Spectrale indices, zoals NDVI, houden sterk verband met de huidmondjesgeleiding en knolopbrengst in aardappels.
  • In drone- en satellietbeelden van gewassen is het lastig om stikstofstress los te bepalen van droogtestress.
  • Met warmtebeelden en goed gekalibreerde bodemvochtsensoren kunnen de twee stresstypen wel worden losgekoppeld.
  • Er is geen verband gevonden tussen de ECa (elektrische geleidbaarheid) en de verschillende spectrale indices.
  • Het is mogelijk om op basis van dronebeelden variabel water en meststoffen toe te dienen.
  • De opbrengstresultaten van deze demonstratie zijn in dit rapport helaas niet geanalyseerd.

Samenvatting

Het hoofddoel van dit project (POTENTIAL) was om te bepalen of het variabel toedienen van water en bemesting op basis van sensordata mogelijk is.

Aanvullende informatie

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Bemesting

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Fred Kool