Geen grote verschillen tussen sensoren bodemscan, maar het kan beter

Volledig onderzoeksrapport

Geen grote verschillen tussen sensoren bodemscan, maar het kan beter

Dualem-bodemscanner. - Foto: Ruud Ploeg
Dualem-bodemscanner. - Foto: Ruud Ploeg

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Aeres Hogeschool Dronten

Locatie: Slootdorp (N.-H.)

Periode: 2019

Gefinancierd door: NPPL

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: zeeklei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

In een praktijkonderzoek op een perceel met flinke verschillen in  de bodemsamenstelling in de Wieringermeerpolder is een vijftal bodemscansensoren vergeleken. De Veris-scan komt het beste uit deze test. De Loonstra-scan voor lutum is gelijk aan de Veris-scan. De scan van Bioscope geeft een redelijke lutumkaart. De SoilXplorer en Loonwerk GPS geven geen lutumkaart maar geleidbaarheidsmetingen.

Conclusies

  • Veris levert de beste lutum-, organischestof- en pH-kaarten.
  • De kwaliteit van de lutumkaart van Loonstra is vergelijkbaar met die van Veris.
  • Aan de pH-kaarten moet nog veel worden verbeterd.
  • De geleidbaarheidskaarten van Loonwerk GPS en SoilXplorer vragen een interpretatie door adviseur, geen directe link naar lutum.

Samenvatting

Vraag van telers

Vanuit de deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) kwam in 2018 de vraag om de verschillen tussen en nauwkeurigheid van bodemscansystemen te onderzoeken. Het onderzoek moet een beter beeld geven van de verschillende scanmethodes en welke het beste gebruikt kunnen worden op specifieke grondsoorten. Het onderzoek in 2018 was weinig onderscheidend. Daarom is het onderzoek herhaald op een perceel met zeeklei in de Wieringermeerpolder met een sterke afwisseling van zwaarte. Uit de analyse van de grondmonsters die door Eurofins werden geanalyseerd, varieerde het lutumgehalte van 15 – 35%.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen