Matige prestaties van bodemscanners op zandgrond

Volledig onderzoeksrapport

Matige prestaties van bodemscanners op zandgrond

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: WUR en Aeres Hogeschool

Locatie: Lemelerveld (Ov.)

Periode: 2020

Gefinancierd door: Ministerie van LNV (NPPL)

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

In deze vergelijking op een zandgrond scoren alle bodemscansystemen slecht tot matig in vergelijking met bodemmonsters. Dit betekent dat ze moeite hebben met het voorspellen van organische stof, pH en in een enkel geval lutum. Bodemzones worden door een aantal systemen wel voor de teler herkenbaar ingedeeld.

Conclusies

  1. De bodemscansystemen geven de absolute samenstelling van de bodem slecht tot matig weer.
  2. Zones met hogere en lagere organische stofgehalten komen wel overeen met het beeld van de teler.

Samenvatting

In dit onderzoek zijn vijf bodemscanners (BioScope, SoilXplorer, Passieve gamma-stralingscanner, Dualem 21 S en Veris MSP3) en een remote sensing syteem (Aurea Imaging/Dronewerkers) met elkaar vergeleken.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Geen gerelateerde tags.

author_image

Auteur

Fred Kool